Graficki dizajn podgorica

Grafički dizajn

Izgraditi jedinstveni vizuelni identitet na tržištu je imperativ svake ozbiljne kompanije.

Usluge koje nudimo: dizajn logo-a, vizit karti, kataloga, brošura, flajera, plakata, banera i kalendara. 

Grafički dizajn je umjetnost i praksa planiranja i projekcije ideja i iskustava vizuelnog i tekstualnog sadržaja, a može uključivati ilustracije, fotografije, riječi ili grafiku. Grafički dizajner koristi kombinaciju slike, ilustracije i slova (kreira vizuelni objekat) kako bi iskomunicirao određenu ideju (prilagodio određenoj svrsi). Grafički dizajn može imati različite svrhe, od informisanja preko uvjeravanja do edukovanja. Zbog toga se i radi u obrazovne, kulturne, političke i, naravno, komercijalne svrhe.