Graficki dizajn podgorica

Grafički dizajn

Grački dizajn predstavlja deo kulture, a i važan deo industrijske proizvodnje. Osnovne uloge su mu IDENTIFIKACIJA (znakovi na javnim objektima, logotipi, grbovi, zastave, etikete na pakovanjima raznih proizvoda), INFORMISANJE (mape, dijagrami, znakovi pravaca) i PREZENTACIJA I PROMOCIJA (plakat, reklamni oglasi) što ima za cilj lako uočiti dizajn, preneti poruku i ostati upamćen. Suština poslovanja u gračkom dizajnu tj.radu sa klijentima je stvoriti kvalitetan dizajn prilagođen pre svega želji klijenta i zahtevima tržišta. Iskustva su pokazala da ulaganje u dizajn povećava cijenu proizvoda, prodaju i dobru poziciju na konkurentnom tržištu. Grački dizajn je disciplina u okviru samog dizajna koja se bavi izradom štampanih rješenja. U novije vrijeme grački dizajn uključuje grafička rešenja prilagođena elektronskim medijima tj. internetu ili televiziji i sl.

Vizuelni identitet

Na kreiranju vizuelnog identiteta rme rade grački dizajneri kroz proces planiranja, promišljanja, sagledavanja tržišta, profesionalnog odnosa u saradnji sa klijentima i primenu znanja u oblikovanju elemenata koje čine vizuelnu prezentaciju firme.
Vizuelni identitet firme čine:
naziv firme, zaštitni znak firme, boja i logotip.
Znak firme mora biti jasan, jednostavan sa mogućnostima primene i varijacijama pozitiv-negativ boje i veličine.
Boja- pored estetskog mora da zadovolji i funkcionalne zahteve. Boja utiče na čoveka privlačenjem pažnje i izazivanjem lepih osećanja, harmonije i razvija estetske vrednosti u samom okruženju. Logotip predstavlja stilizovanje slova naziva rme ili njene skraćenice. Može biti u kombinaciji sa znakom ili kao prateći element znaku. Odabir fonta je važna karika u gradnji logotipa. Predstavlja tip slovnih znakova (tipograja) koji se u procesu kreiranja lika rme bira od raznovrsnih, postojećih tipografskih modela.

Kako kreirati kvalitetan dizajn?

U modernom društvu svi smo prezasićeni velikim brojem vizuelnih informacija. Čime se izdvojiti u masi svega što nas okružuje? Dizajner mora da sledi principe: balansa, harmonije, ritma, kontrasta, proporcije, dominacije, jedinstva.Takođe da koristi elemente dizajna i to: tačku, liniju, formu,oblik i prostor, pokret, boju, šaru i teksturu.
Kreiranjem vizuelnog identiteta rme stvarate osnovu za brending rme. Brendiranje je kreiranje jedinstvenog dizajna, neponovljivog na tržičtu čime će se kao takav proizvod izdvojiti sam za sebe.
Takav proizvod treba zapamtiti kao potpuno nov i poseban. Brend je sama reč nekog proizvoda i kao takvog ga treba i zapamtiti.
Ukratko, uspeh Vašeg proizvoda zavisi od toga šta vaši potencijalni potrošači i korisnici misle o njemu,
tj. kakav kvalitet proizvoda nudite ali i samog vizuelnog izgleda tj. kvalitet dizajna.