Izrada web dizajna

Web Dizajn

Teško je zamisliti web stranicu bez nekih animacija, različitih pozadinskih boja, tipova tipografije i ostalog, te shodno tome prilikom izrade sajtvoja neophodno je uključiti i web dizajnera. Osnova web dizajna lezi u tome da Vas sadrzaj na web sajtu bude kvalitetno prezentovan. Kvalitenta izrada web dizajna sadrži sledeće korake:

1. Izdefinisati željeni izgled sajta

Prvi korak je izdefinisati sa klijentom željeni (look and feel) izgled sajta, koji će omogućiti posjetiocima da se osjećaju ugdono prilikom posjete. Tako da se tu često dolazi do grške jer dizajneri krecu sa direktnom implementacijom bez razvoja strategije.

2. Odrediti paletu boja

Kada se odredi glavna tema sajta sledeći korak bi bio da se odredi color paleta sajta - pozadinske boje glavne sekcije, header, footer, boje tekstova, naslova, linkova dugmadi i boje logo-a. Naravno u ovom procesu treba konsultovati CI brend/dizajn definiciju klijenta (ako postoji) i poštovati je koliko god je moguće za zeljeni “look&feel”. To znaci primijentiti gdje je moguće brend boje (logo). Ali to ne znaci da ako brend ima 2-3 boje da cela color paleta sajta je 2-3 boje. Color paleta sajta treba da sadrzi brend boje ali i sve druge boje koje su potrebne da bi dizajn bio resen. I prilikom definisanja ovih boja treba postovati Web standarde za kontrast i boje koje su definisane.

3. Izrada skice

Sada kada imamo definisan “look and feel” i color paletu riješenu za glavne sekcije sajta kreće se u pravljenje 'grube skice' glavnih sekcija sajta. U tom slučaju radi se prika početna strana,podstranica, kontakt stranice (da bi resili forme) i jedna generička tekst strana gdje rešavamo sve osnovne elemente html-a (tipa naslovi, tekst, liste, tabele, linkove, itd).

4. Implementacija glavnog dizajna

Kad je 'gruba skica' ovjerena od strane klijenta zatim se prelazi na izradu glavnog dizajna. Znaci sve glavne strane treba da budu detaljno resene i potvrđene od strane klijenta.