Digitalni marketing

Digitalni Marketing Crna Gora

“Ako danas ne postojite na internetu, kao da i ne postojite”. Osnovu digitalnog marketinga predstavlja kvalitetna onlajn promocija koju povezujemo sa određenom ciljnom grupom takozavanim budućim klijentima. Glavne prednosti digitalnog marketinga su to sto imate preciziranu cijenu, uvid na broj korisnika koje je ta kampanja privukla,analizu šta je tačno privuklo korisnike ka Vašem brendu i na šta se bazirati u budnćnosti.

Čovjek kojeg je nemoguće zaobići kada je digitalni marketing u pitanju Seth Godin kazao je da je najveći problem marketinga bio to što je masovno bio nametnut kupcima što ih je vremeno odbijalo. To su najčešće reklame koje Vam se svakodnevno pojavljuju na društvenim mrežama, samim tim naveo je Seth da nam jedino preostaje “content marketnig” što mnogima očigledno još uvijek nije jasno.

Takozvani content marketing takođe znači privljačenje kupca ali ne tako napadno kao do sad. Već jednostavno se poistovjetit sa ciljnom grupom nuditi im informacije koje bi njima bile intresante i uz sve to dodati po koju reklamu za vaš proizvod. Bukvalan prevod bi bio da sve Vaše pratioce na instagram ne gledate kao neke virtuelne osobe. Već kao potencijalne kupce kojima se svakodnevno treba posvetit, stvoriti neku interakciju izmedju Vas, kako bi oni osjetili tu sigurnost i dalje prepričavali iskustva sa Vašim brendom što će uvijek naravno biti najbolji vid marketinga.